Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat bij CB de Hoeksteen uit vier personen; twee ouders en twee leerkrachten. Het is een officieel orgaan. Dit orgaan denkt, praat en beslist mee over de ontwikkelingen binnen de school. Zij heeft instemmings- en adviesrecht op alle beleidsinnovaties. Wanneer u als ouder een bepaald onderwerp besproken wilt hebben in de MR, dan kunt u dit aan één van de MR - leden kenbaar maken.

De stukken/ verslagen van de MR zijn openbaar. U kunt deze bij het tabblad verslagen downloaden. Hiervoor moet u wel even uw wachtwoord invullen. Wanneer u een MR - vergadering bij wilt wonen dan kan dat. U bent van harte welkom. Maak hiervoor even een afspraak met de voorzitter van de MR.

De Leden van de MR zijn;

Oudergeleding:

Linda Rodenburg (voorzitter)
Anke van der Bor (secretariaat)

Personeelsgeleding:

Josien Pijnaker
Robin Tuin

Verslagen van de MR

Hieronder kunt u de meest recente notulen van de MR downloaden. Wanneer u oudere verslagen wilt lezen dan kunt u deze opvragen bij de voorzitter van de MR.