Documenten

Vanaf het begin van het aankomende schooljaar treft u hier een actueel overzicht van de vastgestelde schooldocumentatie. Voor de volledigheid geven we aan dat dit overzicht een selectie is uit al het vastgestelde beleid van de school. Het vastgestelde beleid is openbaar voor ouders van de school en opvraagbaar bij de directie.

Informatieboekje voor het jonge kind 

Via onderstaande link kunt u onze schoolgids lezen:
Schoolgids 2021 - 2022
Schoolplan 2020-2024

De onderstaande documenten kunt u opvragen bij de directie van de school:

Ondersteuningsprofiel 2020-2021

Documenten voor alle scholen van Fedra

Ons bestuur, Stichting Fedra, heeft een aantal documenten en protocollen opgesteld die niet alleen voor onze school gelden, maar voor alle scholen van Fedra. We hebben deze stukken gebundeld onder het tabblad Fedra. U vindt hier onder andere de Klachtenregeling, het protocol Sociale media en het protocol Schorsing en verwijdering. Via deze link komt u op de betreffende pagina of rechtstreeks via het hoofdmenu.