Onze school

De Hoeksteen heeft een veilige, uitdagende leeromgeving. De rust in de school valt de oriënterende ouders op. De kinderen kennen elkaar en weten wat van ze wordt verwacht.

We bieden kwalitatief en toekomstgericht onderwijs met hoge resultaten. Zowel onze organisatiestructuur als de middelen die we inzetten zijn eigentijds. Ons 'Leerplein' laat leerlingen op eigen niveau werken met een groepsoverstijgend karakter. De lesmethodes zijn modern en gedeeltelijk digitaal. Vanaf groep 5 heeft ieder kind een eigen chromebook, waarmee we het leren nog meer op eigen niveau kunnen bieden.

Schoolkenmerken:

- Warme en veilige sfeer
- Kleine groepen
- Goede leerlingenzorg
- Engels vanaf groep 1
- Gerichte inzet van ict mogelijkheden
- Media Educatie
- Gezonde school
- Brede school

Wees welkom en kom langs. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.