Hoeksteen App
Huiswerk plek
Denktank Ouders

Stichting Fedra

Wij zijn een kleine basisschool in Velserbroek met een veilige, uitdagende leeromgeving. We bieden kwalitatief goed en modern onderwijs en hebben hoge leerresultaten. Binnen ons onderwijsaanbod bieden wij o.a. Engels vanaf groep 1 en Media Educatie in de Laptopklas groep 8. Door de kinderen te betrekken bij het leerproces leren wij de kinderen leren. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op de maatschappij die komen gaat en is basisschool De Hoeksteen elke dag de plek waar toekomst begint.

Ik nodig u uit voor een oriënterend gesprek, zodat u een beeld kunt vormen over onze school in Velserbroek.

Met een hartelijke groet,

Directeur E. G. Boeijenga

De Hoeksteen App