Partner in opvoeding

Wanneer u voor De Hoeksteen kiest, dan kiest u voor een partner in de opvoeding. Wij hebben samen met u een gedeeld belang: een optimale ontwikkeling voor uw kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. De basisschool is de plek waar uw kind het grootste gedeelte van de week doorbrengt. Kortom, een plek waar uw kind zich veilig moet kunnen voelen, waar regelmaat en structuur geboden worden en waar gezelligheid en plezier een dagelijks gegeven is.

Kwaliteitzorg

Op school gaat het om leren. Daarom besteden wij veel aandacht aan de leervaardigheid. Wij leren de kinderen leren. Hierdoor ontwikkelt uw kind een leerattitude wat nodig is om te functioneren in de maatschappij die komen gaat.

Toekomstgericht

Naast de primaire vakken rekenen en taalvaardigheden denken wij dat uw kind meer nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom bieden wij Engels vanaf groep 1 en media educatie in de laptopklas groep 8.

Identiteit

De Hoeksteen is een christelijke basisschool. In de ochtend vertellen wij verhalen uit de Bijbel. Deze verhalen proberen wij te vertalen naar de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan omgang met elkaar, normen en waarden, respect voor elkaar en het milieu.

Hoeksteen
Hoeksteen
Hoeksteen