VELSERBROEK - Een groep acht die voor alle vakken laptops gebruikt die door de school zijn aangeschaft, plus leskrijgt in onder meer installeren van software, typen en het vinden van betrouwbare bronnen op internet. Basisschool De Hoeksteen in Velserbroek biedt het na de vakantie aan.

laptopklasEen proef die in april startte, blijkt zo succesvol dat de school het definitief invoert. De Hoeksteen kocht 28 laptops voor groep acht. Een forse investering. Maar zeker van belang, aldus directeur Eric Boeijenga. Het schort aan goed ICT-onderwijs op basisscholen, vindt hij.

Ieder kind in groep acht heeft minstens één internetprofiel, maar onderwijs op dat gebied wordt er niet gegeven. Integendeel. De meeste basisscholen verbieden mobieltjes en blokkeren het internet. Terwijl alle leerlingen al voordat ze in groep acht zitten actief zijn op internet.

,,We merkten dat kennis en vaardigheden van leerlingen van en met computers zelfs teleurstellend waren. Basisvaardigheden als goed typen, software installeren of een computer aansluiten zijn vaak al te moeilijk. Ze kunnen geen goede e-mail sturen. Kennis van basissoftware als Office en Outlook ontbreekt’’, vertelt Boeijenga.