Elk tweede jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gehouden onder alle ouders/ verzorgers van De Hoeksteen. In dit onderzoek wordt onder andere gevraagd naar de kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachten, de organisatie, de sfeer in de school en communicatie. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de school te verbeteren.

Downloaden:
Hoeksteen ouderrapportage