Buiten is het donker en binnen branden de lichten van de klaslokalen. Het is vroeg in de ochtend, maar het schoolplein van basisschool De Hoeksteen staat vol met leerlingen. Wat is er aan de hand? Waarom staan de leerlingen om half acht al op het schoolplein? De Hoeksteen viert de opening van de voorschoolse opvang. En feestjes vieren we natuurlijk samen.

 Voorschoolse opvang is kinderopvang van 7.30 tot 8.30. Ondanks dat het ministerie van onderwijs deze vorm van opvang verplicht heeft gesteld voor het basisonderwijs, is basisschool De Hoeksteen hierin een voorloper. Deze school is de enige basisschool in Velsen die de voorschoolse opvang binnen de muren van de eigen school aanbiedt. Kortom, zoals het bedoeld is.

De Hoeksteen bood al naschoolse opvang aan. In combinatie met de voorschoolse is opvang tijdens kantooruren nu een mogelijkheid. De kwaliteit is gegarandeerd, want de opvang wordt verzorgd door SKON kinderopvang: bekend van ‘de blauwe dieren’. Zij maakt de opvang gezellig en uitdagend.

Voorschoolse

De muziek galmt nog steeds over het schoolplein. De kleuters Femke en Riccardo mogen het lint doorknippen. Na deze officiële opening gaan alle kinderen terug naar de klas. Daar staat een heerlijk ontbijt voor ze klaar. Om half negen gaat de schoolbel en begint de normale schooldag. Of toch niet, want de kinderen zijn vandaag een uur eerder begonnen, dus mogen ze óók een uur eerder de vakantie in.